Tillväxtverket

Finansiering

Vi erbjuder finansiering som stärker näringslivet.

Hög med böcker.

Checkar för affärsutveckling

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget.

Man som jobbar med dator och telefon.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet.

Lastbil som kör på motorväg.

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske ni kan söka bidrag för transporter.

Man och kvinna har möte.

För banker och långivare

Finansiella mellanhänder med tillstånd att bedriva utlåning till små- och medelstora företag eller leasingverksamhet kan samarbeta med EIF.