Tillväxtverket

Finansiering

Vi erbjuder finansiering som stärker näringsliv och regioner.

Kvinna skriver på Ipad vid kassan i en affär.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget.

Man som jobbar med dator och telefon.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet.

Fyra personer i samarbete.

Riskkapital

Vi investerar riskkapital i företag med nya idéer och stor utvecklingspotential.

Två kvinnor håller i badboll, som ser ut som en jordglob, i händerna.

"Gröna fonden"

Almi Invest Green tech stöttar små och medelstora företag som arbetar med viktiga klimatlösningar.