Platsens berättelse - om minnen och berättelser som verktyg för platsutveckling

Välkommen till en Landsbygdsverkstad där du får lära dig mer om hur du kan putsa dina geografiska glasögon och använda storytelling och berättelser som verktyg för att utveckla platser.

Seminariet passar dig som

Du som är kommunikatör, handläggare, strateg, analytiker, chef eller har någon annan roll på kommun, region, länsstyrelse eller annan myndighet och jobbar med landsbygdsutveckling, regional utveckling, näringslivsutveckling eller liknande.

30 deltagare, först till kvarn.

Om seminariet

I denna Landsbygdsverkstad utvecklar vi vår kunskap kring hur vi kan skapa berättelser som ger mervärden och bidrar till utveckling av platsen. Vi får ta del av metoden minnesplanering, där minnen och berättelser inspirerar till att utveckla platser. Vi får veta mer om hur man har jobbat i Vansbro kommun – där har man med hjälp av storytelling jobbat för att skapa en positiv bild av näringslivet.

Hur kan de putsade geografiska glasögonen bidra i arbetet med att bygga berättelser om platser och hur kan vi kommunicera hela kommunen eller regionen? Kan berättelser bidra till att förändra bilden av landsbygder? Vi pratar om inkluderande kommunikation, utmanar den urbana normen och bidrar till att skapa nytta för hela Sverige.

Människor som lever och rör sig på en plats har en unik kunskap om den, en kunskap som bygger på år av trampande på gator och torg, där platsen blir en viktig del av deras liv. För varje plats är unik på sitt sätt. Lyssnar vi inte blir det ganska svårt att förstå platsens identitet, för den skapas i första hand genom vardagen.

Källa: Introduktion | MPM- Minnesplaneringsmetoder Länk till annan webbplats.

”Kan man arbeta med storytelling på ett framgångsrikt sätt i Dalarnas minsta kommun, då kan man göra det överallt.” Oskar Lundgren, Näringschef, Vansbro kommun."

Källa: Så skapade Vansbro kommun en positiv bild av näringslivet genom storytelling Länk till annan webbplats.

Landsbygdsverkstaden innehåller:

  • Storytelling som kulturförändrare. Tobias Lundberg, Tillväxtverket
  • Minnesplaneringsmetoder och betydelsen av att lyssna.
    Elisabeth Högdahl, Insitutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Med äkta bilder och berättelser utmanas den urbana normen. Evelina Selander, Tillväxtverket
  • Reflektion och dialog i mindre grupper.
  • Vad kan vi som kommun/region/myndighet göra för att bredda bilden och utveckla berättelser om platser och om de människorna som befolkar dem?
  • Hur kan vi bidra till att skapa bilder och berättelser som speglar hela vår kommun/region?
  • Hur kan vi utmana den urbana normen?

Inför Landsbygdsverkstaden behöver du ta del av detta:

Kontakt

Evelina Selander
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se