Storytelling som kulturförändrare

Att använda sig av storytelling för att förändra kulturer, normer eller attityder är ett kraftfullt arbetssätt som lönar sig på lång sikt. Det är också en metod för att skapa identitet eller förstärka ett varumärke.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Storytelling som kulturförändrare fokuserar på att ändra attityder, genom positiva berättelser om en kommun eller en region, eller om ett särskilt område: som näringsliv, kultur, idrott eller barn och unga.
 • Grunden till metoden bygger på lösningsfokuserad samtalsmetodik. Där fokuserar man på det som fungerar, låter individen sätta ord på det, ger bekräftelse, berömmer och lyfter blicken framåt.
 • Berättelserna kan spridas muntligt eller skriftligt och via olika kanaler: presentationer, videor, nyhetsartiklar eller inlägg i sociala medier.
 • När vi tar del av positiva nyheter ändras långsamt vår bild och blir mer positiv. Detta leder till på sikt till ett annat klimat, där vi pratar om kommunen eller regionen på ett positivare sätt. Fler får bilden av att det här är en plats att räkna med, vilket stärker den positiva spiralen.

Förutsättningar för att lyckas

 • En eller flera utsedda personer som ansvarar för storytellingen, som är bekväma med att möta människor och stå på scen.
 • Ett beslut att köra på detta och att talespersonen har mandat att prata för organisationen.
 • Modet som krävs för att kliva fram och ”skryta”. Att även prata om utmaningarna gör det lättare att sticka ut hakan om det som är bra.
 • Kompetens inhouse inom marknadsföring och digitala verktyg, som att filma, skriva, fota och lägga upp på nätet och sociala medier.
 • Låta det ta tid. Både för att förändringen tar tid och att komma in i arbetssättet att hela tiden hitta de goda nyheterna och sprida dem på ett engagerande sätt.

Steg för steg

Förbereda

 • Ta beslutet att arbeta aktivt med storytelling över tid.
 • Utse ansvariga personer och sätt en plan för hur ni ska arbeta.
 • Bestäm vilket område ni ska fokusera på.
 • Skapa relationer med lokal media.
 • Se över om ni vill skapa en egen nyhetstidning för just detta ändamål.
 • Inventera era sociala kanaler och gör upp en plan för vad som ska publiceras var.

Genomföra

 • Leta upp goda nyheter eller exempel ni vill sprida.
 • Besök företagen eller relevanta aktörer frekvent för att fånga upp nyheter.
 • Tipsa lokal media om nyheter de kan rapportera om.
 • Ta fram bra presentationer om kommunen eller regionen, som förmedlar det ni vill berätta.

Sammanställa

 • Skapa filmer, texter och inlägg och publicera dessa.
 • Se till att kollegor använder sig av de framtagna presentationerna, så att alla ger samma bild utåt.

Samarbetspartners

Samarbeta tätt med de aktörer som är relevanta för det fokus ni har valt: företag, föreningar eller andra aktörer. Se till att ni får relevanta nyheter och berättelser att sprida och att era samarbetspartners även blir ambassadörer för berättelserna.

Uppföljning

 • Håll koll på statistiken på webb och sociala medier. Där märker ni direkt vilka aktiviteter som skapar engagemang. Använd statistiken, utvärdera och gör mer av det som fungerar.
 • Det går också att göra attitydundersökningar, för att se om attityder har förändrats över tid.

Kontakt

Tobias Lundberg
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se