Så skapade Vansbro kommun en positiv bild av näringslivet genom storytelling

Från en dyster bild i media av tomma gator och invånare som behövde flytta för att hitta jobb - till engagemang, tillväxt och framtidstro. Det har det idoga arbetet med att förmedla en positiv bild av Vansbro kommun lett till. ”Vi är nu mitt inne i en tillväxtresa som vi inte har varit med om sedan 50-talet.”

Man som sitter ensam i en biosalong

Oskar Lundgren, näringschef på Vansbro kommun. Fotograf: Jenny Unnegård

På 30 sekunder

 • Vansbro kommun upplevde att bilden som förmedlas utåt av Vansbro var alltför negativ.
 • För att ändra på det valde de att arbeta aktivt med storytelling, för att förmedla en positivare bild av kommunen. Detta har de gjort framför allt genom presentationer, nyheter samt inlägg och videor i sociala medier.
 • Det långsiktiga arbetet har lett till en förändrad attityd bland både medborgare och tjänstepersoner på kommunen. Nu finns en starkare framtidstro och en ökad tillväxt i Vansbro.


När en stor fabrik stängde i Vansbro 2005 kändes läget nattsvart i kommunen. I media rapporterades det om hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och en hopplöshet bland medborgarna. Oskar Lundgren, som var ny näringslivschef i kommunen, valde att försöka vända trenden – genom att använda sig av storytelling som verktyg.

– Vi ville inte låta den eländiga bilden av Vansbro vara det enda som fanns. Så vi började lyfta positiva nyheter och goda exempel bland företagen i kommunen, både i presentationer, i vår egen nyhetstidning och i sociala medier. För vi var övertygade om att positiva nyheter bidrar till att människor ser sig själva i ett positivt sammanhang, och att det också kan leda till modigare beslut, säger Oskar Lundgren.

Sedan dess har Vansbro kommuns näringslivsenhet arbetat aktivt med att fokusera på det som fungerar, lyfta upp det positiva som händer och ge bekräftelse till personer som lyckas med sina företag. Och på 17 år har det hunnit hända en hel del.

– Idag vet alla att det går bra för företagen i Vansbro. Det är lätt att få jobb, vi har Sveriges lägsta ungdomsarbetslöshet och vi har stigit i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Och även om vi fortfarande har utmaningar är ändå inställningen att vi kan lösa dem, för vi är på väg mot någonting bra, avslutar Oskar Lundgren.

Kan man arbeta med storytelling på ett framgångsrikt sätt i Dalarnas minsta kommun, då kan man göra det överallt.

Vansbro konditori och bageri

Vansbro konditori och bageri - ett av många företag som ger en positiv bild av företagandet i kommunen. Fotograf: Jenny Unnegård

Sammanfattning aktiviteter

 • Tagit fram genomtänkta presentationer för chefer i kommunen, där det alltid nämns något positivt om näringslivet och kommunen i stort.
 • Upparbetat relationer med lokal media.
 • Skapat en egen näringslivstidning, som senare drivs vidare av annan aktör men sponsras av kommunen.
 • Skapat en mängd videor från företagsbesök, företagsfrukostar och annat som händer i kommunen.
 • Frekventa inlägg på både Facebook och Linkedin för att sprida den positiva berättelsen.
 • En pågående dialog med företagen och frekventa företagsbesök, där fokus ligger på positiva nyheter.

Resultat och lärdomar

 • Det går alltid att hitta något positivt. Experimentera för att hitta sätt att förmedla det som engagerar andra.
 • Budskapet i berättelserna behöver vara spetsigt för att nå fram, men det är en balansgång mellan att säga för mycket – och att trippelchecka allt som ska ut.
 • Släpp oron och våga testa, ni lär er efterhand. Men det måste också finnas stöd i organisationen för att våga prata för kommunen på det här sättet.
 • Kom ihåg att även ge varandra bekräftelse internt när någon gör något bra. Hitta de saker som gör arbetet roligt och belönande, så att ni vill utveckla det ännu mer.
 • Att fokusera på det som fungerar och ge beröm fungerar även inom andra områden, som företagsrådgivning till exempel.

Om Vansbro kommun

Invånare: 6 794 (juni 2023)

Kontakt
Oskar Lundgren, näringslivschef, Vansbro kommun
fornamn.efternamn@vansbro.se

Kontakt

Tobias Lundberg
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se