Verksamt.se

Verksamt.se är en gemensam plats för information och tjänster till dig som är eller vill bli företagare.

Verksamt.se är har utvecklats av flera myndigheter inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

Mål förenkling

Att förenkla för företag är centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för fler och växande företag i Sverige och regeringen har satt upp mål för förenklingspolitiken. Arbetet med verksamt.se ska bidra till att uppnå regeringens mål för förenklingspolitiken.

Övergripande mål för Myndighetssamarbetet Starta och driva företag är hållbar tillväxt genom:

  • Att det ska vara enkelt att starta och driva företag
  • Att det ska vara lätt att göra rätt
  • Fler nya företag och växande företag
  • En effektivare offentlig förvaltning

Bakgrund

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag startade 2005 och består idag av 16 olika myndigheter: Tillväxtverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV), Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Pensionsmyndigheten, SCB (Statistikmyndigheten), Upphandlingsmyndigheten och Sveriges regioner.  

Syftet med samarbetet är att göra det enklare att starta och driva företag genom att samla och samordna information och tjänster från flera olika myndigheter. Tillsammans utvecklar vi även nya digitala lösningar för att göra myndighetsärenden för företagare lite smidigare.  

Utöver webbplatsen verksamt.se och dess e-tjänster erbjuder samarbetet även nyhetsbrev, broschyr och webbinarier om att starta och driva företag.  

Insatser

Verksamt.se

Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter och webbplatsen har årligen över 2 miljoner inloggningar.

På verksamt.se finns ett 20-tal e-tjänster som underlättar för företagare att genomföra sina myndighetsärenden. Till exempel registrera företag eller förening, ansök om F-skatt eller räkna ut vad en anställd kostar. Webbplatsen innehåller också guider inom olika områden som visar vilka statliga och kommunala tillstånd som behövs för att starta olika verksamheter.

Webbinarier

Verksamt.se:s serie av webbinarier vänder sig till personer som ska starta, driver eller vill utveckla sitt företag. Här ger myndighetsexperter information och tips inom olika teman, allt från grundläggande information om hur du startar eget företag, till fördjupad information inom olika ämnen.

Nyhetsbrev

Verksamt.se:s nyhetsbrev skickas ut varje månad och når drygt 27 000 prenumeranter. I nyhetsbrevet samlas nyheter och tips gällande att starta och driva företag från flera myndigheter.

Länkar

Kontakt

Anna Johansson

Avdelningschef Förenkling
08-681 9558
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se