Digitala innovationshubbar

Digitala Innovationshubbar ska föra och sprida ny digital teknik så som högpresterande datorer, AI och digital säkerhet till företagen.

Mål

De digitala innovationshubbarna som inom EU-programmet Digital benämns som European Digital Innovation Hubs, EDIH ska fungera som ett processtöd på övergripande nivå, stimulera nya nätverk och kunskaps- och erfarenhetsutbyten och ha kunskap om möjlig nationell- och EU-finansiering för digitala innovationshubbar.

Hubbarnas syfte är att:

  • Möta regionala och lokala behov inom ett tematiskt område, till exempel Industri 4.0 eller Hälsodata.
  • Säkerställa spridning av kunskap med avseende på specialitet och spets.
  • EDIH servar region, nation, EU och globala aktörer - dock första kontaktpunkt för lokala aktörer.

Bakgrund

Digital är nytt program och del av den nya programperioden som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Programmet ska fylla gapet mellan forskning och tillämpning av digitala teknologier, med fokus att bygga upp EU:s strategiska digitala kapacitet och underlätta en bred användning av digital teknik. Huvudfokus områden är Artificiell Intelligens, Högpresterande datorer och Cybersäkerhet. Förutom dessa områden finns det program för färdigheter och kompetens bland annat arbetsprogram för European Digital Innovation Hubs, EDIH.

Sverige har tilldelats fyra Europeiska Digitala Innovation hubbar, EDIH som finansieras via EU programmet Digital. Ytterligare sex sökande håller så hög kvalité att de kvalificerade sig som Europeisk Digital Innovations hub så kallad ”Seal of Excellence”.

European Digital Innovation Hubs, EDIH fungerar som en one stop shop för små och medelstora företags digitalisering och konkurrenskraft. Genom att tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer hjälper EDIH företag att förbättra produktionsprocesser, produkter och service med hjälp av digitala teknologier.

EDIH kommer också att tillhandahålla finansiell rådgivning och utbildning som är nödvändigt för en framgångsrik digitalisering. Hållbarhet är också en viktig aspekt för att reducera energiåtgång och koldioxidutsläpp.

Insatser

Under 2022 så ansökte 13 svenska hubbar finansiering inom uppdraget. Fyra svenska hubbar har beviljats finansiering:

Sex av de 13 hubbarna som ansökte får vara en del av programmet men de hubbarna finansieras inte av programmet:

  • Digital Impact North
  • IND Tech
  • AI Sweden
  • Additive Manufacturing European Digital Innovation Hub
  • Smart Agtech Sweden
  • Sweden ICT

Dock kommer de sex hubbarna under våren ha möjlighet att söka finansering via utlysningen Europeiska Digitala Innovationshubbar med Seal of Excellence.

Kontakt

Mats Wessman
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se