2. Text & bild

Välj vinkel. Vem syns och hörs? Variera!

Vem?

  1. Vem är aktiv och vem är passiv? Vem porträtteras i maktposition?
  2. Omnämns alla på samma sätt, till exempel genom för och efter namn eller enbart förnamn?
  3. Vem syns eller hörs INTE? Tänk på kön, ålder, bakgrund, bransch, företagsform och geografi för att upptäcka osynliga potentiella målgrupper.

Vad?

  1. Vad vill vi säga?
  2. Vad är syftet med kommunikationen?
  3. Vad ska mottagaren känna, tycka och göra.

Hur?

  1. Tillgänglighetsanpassa kommunikationen genom till exempel syntolkning och klarspråk. Då når du fler!
  2. Får människor från underrepresenterade grupper representera något annat än just den gruppen? Alltså vara en “vanlig” entreprenör?
  3. Tänk representation över tid istället för att försöka få in allt på en gång. Det skapar trovärdighet!