Kortversionen: Öppna upp!

Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015-2020. Ett tillgängligt och öppet företagsfrämjande som tar vara på alla människors företagsamhet och innovationskraft är en konkurrensfördel för Sverige.

En mångfald av företag och företagare inom en bredd av branscher bidrar till förnyelse och hållbar tillväxt i näringsliv och regioner.
Den nationella strategin för ett företagsfrämjande på lika villkor anger åtta mål för att utveckla företagsfrämjandet fram till 2020. Tillsammans kan företagsfrämjande aktörer arbeta för en förändring där kvinnor och män oavsett bakgrund och ålder har samma möjligheter att starta, driva och utveckla företag. Och där företag inom alla branscher får stöd att starta och växa.

OBS! Rapporten Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor har publikationsnummer Info 0600, ej Rapport 0177, som anges i den tryckta broschyren.

Kortversionen: Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015-2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Info 0588 Rev A
Årtal:
2015
Länk till rapport:
Hämta publikationen (pdf)