Guide till inkluderande kommunikation

Guiden består av 6 övergripande steg för att bli mer inkluderande i din kommunikation. Vid varje steg i översikten finns en fråga och en uppmaning.

Kommunikation handlar om allt vi gör och säger. Vi kan använda oss av ord, bilder, illustrationer, symboler, ljud, kroppshållning, blickar, ansiktsuttryck och konkreta handlingar. Vårt sätt att kommunicera är avgörande för om människor ska känna sig inkluderade och välkomna eller exkluderade och osynliga.

1. Idéfas / Identifiera vem, vad och hur i en idéfas

Vem vill du nå? Inkludera fler!

Vem vill du nå?

Vad vill du säga?

Hur ska kommunikationen gå till?

2. Text & bild / Identifiera vem, vad och hur i text & bild

Vem syns och hörs? Variera!

Vem är aktiv och vem är passiv?

Vad vill du säga? (igen?)

Tillgänglighetsanpassa kommunikationen

3. Beställ

Kan din leverantör tillräckligt mycket om jämlikhet? Ställ krav på att kompetensen ska finnas!

Vem eller vilka grupper ska materialet representera?

Vilken kunskap har leverantören?

Upprätta en beställningsmall

4. Granska

Kan du motivera val av bild och text? Testa på kollegor eller målgruppen!

Låt flera kollegor titta på materialet

Kan du motivera valen du gjort?

Hur kan det färdiga materialet uppfattas?

5. Utvärdera

Hur reagerade målgruppen? Fråga användaren!

Hur reagerade målgruppen på materialet?

Fick du det du beställde?

Uppnådde du dina mål?

6. Utveckla

Är du nöjd? Om inte - ta reda på varför och utveckla!

Nådde vi fram?

Vad kan du utveckla?

Hur du kan utveckla