Omställningsguiden

Arbetar du i en kommun eller region där ett stort företag ska dra ner på sin verksamhet? Den här guiden ger råd om hur ni kan hantera en sådan större omställning.

Guiden kan hjälpa er att mildra effekterna av en omställning som gör att jobb försvinner, och som påverkar kommunens invånare, näringsliv, service och attraktivitet. Ni får också råd om hur ni kan stärka näringslivets förnyelseförmåga.

1. Förbered för omställningen

Förbered er genom att bestämma och tydliggöra roller, ansvar och beslutsvägar i det kommande arbetet. Målet är att ni har en övergripande bild av situationen och vet om ni behöver göra fördjupade analyser.

Sätt ihop en uppstartsgrupp

Tydliggör beslutsvägarna i varje organisation

Skapa en bild av situationen

Tydliggör vilka resurser som behövs

2. Analysera inför omställningen

Gör en fördjupad analys av situationen för näringslivet och sysselsättningen. Utifrån det identifierar ni vilka insatser ni kommer att behöva göra.

Använd analys som del av kunskapsunderlaget

Hitta statistik

3. Planera och förankra inför omställningen

Konkretisera arbetet i en genomförandeplan. Ni beslutar om prioriteringar, resurser och organisation, samt förankrar vad ni ska göra och vem som ska göra vad.

Etablera ­organisation för genomförande

Ta fram en genomförandeplan i arbetsgruppen

Kommunicera arbetet

4. Genomför omställningen

Nu är det dags att genomföra insatserna för att stärka näringslivets utveckling och rusta individerna som påverkas av omställningen.

Insatser på individnivå

Stärk näringslivets förnyelseförmåga

Dokumentera arbetet

5. Följ upp efter omställningen

Flera faktorer påverkar vilka effekter omställningen faktiskt ger, och vad ni därför kan behöva göra även framåt. Undersök och följ upp förändringar i beroendet av stora företag, arbetsmarknaden och företagandet.

Beroendet av stora företag

Utgångsläget på arbetsmarknaden

Pendling och den lokala arbetsmarknaden

Företagande som alternativ