Tillväxtverket

Hållbar stadsutveckling

Framtiden kräver hållbara städer. Som är attraktiva och där vi trivs. Tillväxtverket jobbar med det på olika sätt.

Myndighetssamarbete för levande och hållbara städer

hållbar stadsutveckling, plattformsdagarna, smarta städer

Tillväxtverket har varit med i Plattformen för hållbar stadsutveckling tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Energimyndigheten. Tillsammans har vi bidragit till ökad samverkan och kunskapsspridning inom hållbar stadsutveckling. 2017 kom ett nytt uppdrag: Rådet för hållbara städer, som sträcker sig till 2022 och ytterligare fem myndigheter deltar: Formas, Vinnova, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes.

Mer om rådet för hållbara städerlänk till annan webbplats

Hallbarstad.se

På webbplatsen hallbarstad.se har Rådet för hållbara städer och andra nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling samlat nyheter, evenemang, lärande exempel och finansieringsinformation.

Hållbar Stadlänk till annan webbplats

Utveckla svenska städer

Attraktiva miljöer lockar människor och underlättar företagens behov av arbetskraft och kompetens. Vår nya rapport Utveckla svenska städer tar upp hur en ort kan bli motor i en region.

Utveckla svenska städer

Smarta modeller för städer med stöd från regionalfonden

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för nio regionalfondsprogram, ett nationellt och åtta regionala. Av den totala budgeten för insatsområdet Koldioxidsnål ekonomi, 2,8 miljarder, har 5 procent öronmärkts till projekt inom hållbar stadsutveckling.

Klimatsynk

Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade svenska regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, tillsammans med projektbeslut och finansieringsdata. Här finns flera projektexempel inom hållbar stadsutveckling.

Klimatsynk.selänk till annan webbplats

Lokal attraktionskraft

För kommuner är det viktigt att locka till sig människor och företag, och få dem att vilja stanna. Vi stöttar tio pilotkommuner i arbetet med att systematiskt och långsiktigt stärka attraktionskraften.

Lokal attraktionskraft i tio pilotkommuner

URBACT

URBACT:s mål är att göra det möjligt för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Tillväxtverket fungerar som svensk kontaktpunkt för programmet URBACT III för perioden 2014–2020. Kontaktpunktens uppgift är att vara en nationell spridningspunkt för URBACT-arbetet i Sverige och erbjuda information om och nyheter från URBACT på svenska.

URBACTlänk till annan webbplats

Breddat mått på livskvalitet i svenska regioner

Pendlingskommuner nära storstäder har högst livskvalitet, visar rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner? från Tillväxtverketlänk till annan webbplats och Reglablänk till annan webbplats.

Pendlingskommunerna vinner på höga utbildningsnivåer, låg arbetslöshet och låga utsläpp. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat under de senaste fem åren.

Läs rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner?länk till annan webbplats

Läs mer om BRP+ - breddat mått på utvecklinglänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.