Tillväxtverket
Personer sitter runt ett bord och samarbetar.

Handledning för konsekvens­utredning

Denna handledning riktar sig främst till dig som arbetar på en myndighet, ett departement eller inom kommittéväsendet och som ska utreda konsekvenserna av förslag till nya eller ändrade regler. Den kan också vara till hjälp för dig som ska göra en konsekvensutredning av andra typer av statliga ingripanden.

Handledningen är en uppdaterad version av Tillväxtverkets Vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning. Den täcker in samtliga delar i Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Handledningen beskriver hur du kan utreda konsekvenser för företag, miljön och sociala aspekter. Den ger också stöd i hur samråd med berörda aktörer och uppföljning av regler kan gå till.

En konsekvensutredning är ett underlag för samhällsbeslut

En konsekvensutredning är ett strukturerat sätt att utreda och redovisa hur nya eller ändrade regler påverkar olika aktörer och samhället som helhet. Den utgör ett underlag för samhällsbeslut. Syftet med en konsekvensutredning är att på ett transparent sätt redovisa om de föreslagna reglerna är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Det övergripande syftet med konsekvensutredningsarbetet är att det ska bidra till att de förslag till regler som regelgivare tar fram är så ändamålsenliga som möjligt.

Kontakt

Henrik Tegehed, Tillväxtverket, enheten Bättre regler
Övergripande frågor och synpunkter på handledningen
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 55

Naturvårdsverket
Miljömässiga konsekvenser
E-post: fornamn.efternamn@naturvardsverket.se

Patrick Freedman, Ekonomistyrningsverket
Konsekvenser för offentlig sektor
E-post: fornamn.efternamn@esv.se

Annika LeBlanc, Tillväxtverket, enheten Bättre regler
Rådgivning om en enskild konsekvensutredning med fokus på
konsekvenser för företag
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 89

Per Högström, Tillväxtverket, enheten Bättre regler
Information om utbildningar
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 15

Skriv ut genom att högerklicka

Det här är en digital handledning. Vill du skriva ut någon del kan du högerklicka på aktuell webbsida och välja Skriv ut.