Tillväxtverket

Tillväxtverket

Ämnesområden

Ämnesområden

Två kvinnor som fikar och pratar

Affärsutveckling

Företag gör fler affärer genom internationalisering och innovation.

Mobiltelefon

Digitalisering

Fler företag använder den digitala tekniken.

Kvinna som reparerar ett fönster

Förenkling

Företagens kostnader för regler och myndighetskontakter minskar. 

En man och kvinna på utomhuscafé

Kompetens­försörjning

Fler företag har tillgång till rätt kompetens.

Ung kvinna som häller upp kaffe på café

Regional kapacitet

Alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling.

Närbild på kvinna som ler

Turism & besöksnäring

En växande sektor som ger konsumtion i flera branscher.

Publikationer