Tillväxtverket
 • Hållbar tillväxt och
  växande företag i alla delar av Sverige

  Sveriges regioner är olika - behov och möjligheter varierar. Vi främjar hållbar tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi bidrar till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning.Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang
 • Vi har fakta om företagens villkor och verklighet

  Vi har fakta om hur företagen upplever regler och myndighetskontakter. Vi stöder departement, myndigheter, länsstyrelsen och kommuner i arbetet med att förenkla och förbättra för företag.Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang
 • Så får vi Sverige att växa

  Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang
 • Vi förbättrar möjligheterna för företag att utvecklas

  Vi arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag. Fler företag ska komma igång, växa och bli konkurrenskraftiga. Vi utgår från företagens behov och bistår med information, kunskap och finansiering.Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang

Aktuella ämnen

Växande näringar

Starta företag

 Vi tillhandahåller och utvecklar information, e-tjänster och service som gör det enklare att starta och driva företag.

Växande näringar

Näringar i förändring

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. De skapar snabb ekonomisk tillväxt och andra värden.

Mångfald

Regional utveckling

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns.

Förenkling

Digitalisering

Digitalisering påverkar alla företag. Den skapar affärsmöjligheter, nya sätt att jobba med kunder och nya sätt att organisera verksamheten 

Förenkling

Förenkling

Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. Företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter. 

Grön tillväxt

Grön tillväxt

En grön tillväxt minskar näringslivets miljöpåverkan och tar samtidigt vara på de affärsmöjligheter som finns inom miljöområdet. 

Mångfald

Internationalisering

Företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi.

Kompetens

Kompetens­försörjning

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förandring.

Mångfald

Mångfald

Ett öppet näringsliv har en mångfald av företagare i olika branscher, vilket bidrar till stärkt innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Aktuella ämnen