Tillväxtverket

Tillväxtverket

Ämnesområden

Seminarier och event

Ämnesområden

Växande näringar

Affärsutveckling

Företag gör fler affärer genom internationalisering och innovation.

Förenkling

Digitalisering

Fler företag använder den digitala tekniken.

Förenkling

Förenkling

Företagens kostnader för regler och myndighetskontakter minskar. 

Kompetens

Kompetens­försörjning

Fler företag har tillgång till rätt kompetens.

Mångfald

Regional kapacitet

Alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling.

Växande näringar

Starta företag

 Företag har tillgång till information och e-tjänster som gör det enklare att starta och driva företag.

Publikationer