Utvärdering av React-EU

Coronapandemins utbrott orsakade skador i ekonomierna hos medlemsländerna inom EU. Med anledning av det tog EU-kommissionen fram en återhämtningsplan. React-EU var en del av den planen. Den här rapporten utvärderar React-EU inom Regionalfonden.

React-EU var EU-kommissionens satsning för att stärka grön och digital omställning. Pengarna gick genom det Nationella regionalfondsprogrammet ut till små och medelstora företag, investeringar i infrastruktur samt andra ekonomiska åtgärder i de regioner och sektorer som drabbats hårdast av krisen. Utvärderingen, som är gjord av Ramboll Management Consulting, syftar till att ge lärande om resultat och effekter som satsningarna skapade.

Sammanfattning

Inom React-EU ingick 152 projekt för 703 miljoner kronor över hela Sverige. Mest medel gick till direkta insatser till företag. Flest projekt genomförde insatser som syftar till att främja grön och digital omställning hos företagen.

React-EU har inte fullt ut uppnått de uppsatta programmålen. Projekten har inte nått upp till förväntat antal företag och i begränsad utsträckning fokuserat på att hantera pandemins effekter. Vidare har React-EU bidragit till, men inte varit avgörande för, att accelerera företagens gröna eller digitala omställning.

Utvärderingen rekommenderar Tillväxtverket att:

  • Förbättra förutsättningarna för att utvärdera program för selektiva företagsstöd.
  • Utred balansen mellan regional och nationell styrning.
  • Skapa förutsättningar för träffsäkra insatser vid framtida kriser.

Intressant för dig som ...

Jobbar med regional utveckling eller jobbar med krisanpassning.

Relaterad läsning

För att fördjupa dig och förstå sammanhanget kan du också ta del av:

Kontakt

Emelie Johansson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Utvärdering av React-EU

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0482
ISBN:
978-91-89730-71-7
Årtal:
2024