Vägledning för livskraftiga landsbygder

I Vägledning för livskraftiga landsbygder lyfter Tillväxtverket fram en mångfald av möjligheter för dig som vill stärka landsbygdsperspektiven i en kommun, region eller myndighet. Den innehåller både övergripande beskrivningar och konkreta tips.

Ett par välslipade geografiska glasögon och stora öron är den kanske viktigaste utrustningen i arbetet med att stärka landsbygdsperspektiv. Att se och lyssna genom utveckling av kunskap och samverkan kan bidra till att identifiera såväl förutsättningar som behov i landsbygder – och till att välja väg i hur dessa bäst kan bemötas.

Andra områden som lyfts fram i vägledningen är till exempel:

  • Att ett stärkt landsbygdsperspektiv kan fungera som katalysator för arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling.
  • Att det är viktigt att se helheten i geografin och undvika att ställa landsbygder och städer mot varandra.
  • Att arbetet med landsbygdsperspektiv bör ses som strategi – som kompletteras med operativa verktyg för genomförandet.

Tillväxtverket har utvecklat vägledningen inom ramen för ett uppdrag från regeringen att stärka arbetet mot det landsbygdspolitiska målet. Innehållet svarar också upp mot ambitionerna i den regionala utvecklingspolitiken där en nationell strategi för hållbar regional utveckling pekar på behovet av att stärka det territoriella perspektivet hos aktörer på olika nivåer.

Vägledningen är en del av ett samlat metodstöd som också innehåller konkreta verktyg, lärande exempel och långsiktig kunskapsutveckling: Livskraftiga landsbygder - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Vägledning för livskraftiga landsbygder

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0389
ISBN:
ISBN 978-91-89255-54-8
Årtal:
2022