Kommuners sårbarhet 2022

I denna rapport Kommuners sårbarhet vid företagsnedläggningar som nu genomförs för tredje gången, studeras kommuners sårbarhet och förutsättning till återhämtning efter stora nedläggningar eller andra kriser.

Sårbarhet är i rapporten ett diversifierat begrepp som innefattar fler indikatorer än bara beroendet av enskilda företag. Näringslivets omfattning, det lokala företagsklimatet, möjligheter till arbetspendling och andelen sysselsatta används också för att beräkna sårbarheten.

Syftet med att undersöka kommuners sårbarhet för företagsnedläggningar är att illustrera kommunernas bärkraft, deras beroende av enskilda större företag och deras möjligheter till omställning och utveckling. Målsättningen är att kunna informera beslutsfattare om situationen i både den egna och i närliggande kommuner. I denna studie kombineras därför, på kommunnivå, indikatorer för beroendet av enskilda företag, arbetsmarknadssituationen inklusive möjligheterna till pendling samt företagandets omfattning och förutsättningar, för att på så sätt få en uppfattning om kommunernas bärkraft.

Projektet är ett samarbete mellan Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv.

Tidigare rapport Sårbara kommuner 2016

Kommuners sårbarhet vid företagsnedläggningar

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0394
ISBN:
978-91-89255-60-9
Årtal:
2022