Att sätta fokus på landsbygder del 1

Genom en kartläggning av alla regioner och ett hundratal kommuner framträder en mångfald av arbetssätt. Bland de vanliga finns särskilda funktioner för landsbygdsfrågor och olika typer av samverkan med aktörer i landsbygder. Bland de mindre vanliga finns särskilda budgetposter, politisk organisering och modeller för landsbygdssäkring.

Denna rapport är den första av två i ett samarbete mellan Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet. Utvecklingen av kunskap om hur kommuner och regioner arbetar utgör en pusselbit i Tillväxtverkets långsiktiga uppdrag att stärka genomförandet av den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Läs även Att sätta fokus på landsbygder del 2 - lärdomar från kommuner och regioner

Kommuner och regioner över hela Sverige tillämpar särskilda arbetssätt för att integrera ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter. Men vad innebär det i praktiken? Och vilka skillnader finns mellan olika typer av kommuner och regioner?

Att sätta fokus på landsbygder del 1

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0373
ISBN:
ISBN 978-91-89255-24-1
Årtal:
2021