Att sätta fokus på landsbygder del 2

En övergripande slutsats är att arbetet behöver organiseras med utgångspunkt i skiftande ambitioner och förutsättningar. Det finns därför inte en lösning som passar alla. Med grund i forskning och praktiska erfarenheter formulerar rapporten sju övergripande frågor som kan hjälpa offentliga aktörer att hitta sin väg framåt i arbetet med att sätta fokus på landsbygder.

Denna rapport är den andra och sista i ett samarbete mellan Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet om att sätta fokus på landsbygder. Utvecklingen av kunskap om hur kommuner och regioner arbetar utgör en pusselbit i Tillväxtverkets långsiktiga uppdrag att stärka genomförandet av den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Läs även Att sätta fokus på landsbygder del 1 - så gör kommuner och regioner

Kommuner och regioner över hela Sverige tillämpar särskilda arbetssätt för att integrera ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter. Fallgroparna i arbetet är många – men det finns också tydliga framgångsfaktorer att lära av.

Att sätta fokus på landsbygder del 2

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0377
ISBN:
ISBN 978-91-89255-32-6
Årtal:
2021