Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Prioritering – vilka regler ska följas upp?

Hur vet man som handläggare att uppföljning bör göras på en viss regel? Med hjälp av en checklista får du här hjälp att prioritera i uppföljningsarbetet.

I de fall regelgivaren inte har egna rutiner för arbetet med uppföljning kan följande frågeställningar vara relevanta. Checklistan hjälper dig att få en bild över vilka regler du bör prioritera när du ska göra en uppföljning.

Kom ihåg att vara transparent kring vilka bedömningar och prioriteringar du gör.

Checklista för prioritering av projekt

 • Fokusera på regler som leder till stora kostnader för målgruppen eller får andra stora konsekvenser på exempelvis miljön eller folkhälsan. Alternativt välj att fokusera på regler med stora administrativa kostnader för den egna myndigheten.
 • Se över de områden som har stor förbättringspotential. Finns det regler som leder till irritation eller som är krångliga?
 • Är målet med regeln fortfarande relevant? Har nya vetenskapliga rön kommit fram, har samhället förändrats? Anses målet med regeln vara bra?
 • Behöver reglerna anpassas med hänsyn till förändringar i lag eller förordning eller internationellt samarbete?
 • Har gruppen som berörs minskat, vuxit eller förändrats?
 • Har det utvecklats alternativa lösningar som inte fanns tidigare?
 • Har det skett samhällsförändringar?
 • Är närliggande regelverk på kollisionskurs?
 • Hur gammal är regeln och när gjordes en uppföljning senast?
 • Kostnader för intressenter: offentlig sektor, företag och privatpersoner?
 • Sök oväntade effekter; blev regeln som regelgivaren tänkte sig eller öppnade den exempelvis upp för fusk? Uppstod oväntade kostnader?
 • Hur är regelefterlevnaden? Fungerar den eller är den bristfällig?
 • Hur starka interna indikationer finns det på att uppföljning behövs? Vad säger handläggare och vad säger kundservice?
 • Är det ett regelverk som liknar andra eller är det mycket som är oprövat, bryts ny mark?
 • Kan det få stora konsekvenser om reglerna inte fyller sin funktion?
 • Finns det stora risker för att reglerna inte kommer att fungera som planerat?