Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Påverkas företag i andra avseenden?

Du ska redovisa om det finns ytterligare påverkan på berörda företag än den som du redan har beskrivit i andra delar av konsekvensutredningen. Du ska även redovisa om det inte finns sådan påverkan.

Under denna rubrik ska du alltså inte redovisa sådant som rör företagens kostnader och verksamhet, konkurrensmässiga effekter eller effekter på små företag. Redovisa istället annat än det som vi anger ovan.

Osäker på vad som ska redovisas var?

Tänk på att det viktigaste är att samtliga konsekvenser av ett förslag faktiskt analyseras och redovisas i konsekvensutredningen. Många konsekvenser kan anses höra hemma under ett flertal rubriker i konsekvensutredningen. Var bara tydlig med att du har tänkt till och beaktat samtliga aspekter. Välj den av rubrikerna du finner lämpligast och hänvisa till det avsnittet i de delar av konsekvensutredningen där det är relevant.

Redovisa alltid att du har tänkt

Om du inte kan se någon påverkan på företagen i andra avseenden ska du skriva det. Det räcker inte med att utelämna redovisningen, eftersom det då inte framgår om det saknas ytterligare effekter eller om redovisningen förbisetts eller glömts bort.

Skriv då helt enkelt:

Förslaget leder inte till någon ytterligare påverkan på berörda företag än den som redan har redovisats.