Regional samordning kommersiell service

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare för regionala serviceprogram.

Vi bidrar med mötesplatser för regionernas berörda organisationer för serviceplanering och stöd till kommersiell service. Vi vill inspirera genom att sprida kunskap och erfarenheter från genomförda insatser för att stärka kommersiell service.

Regionala kontaktpersoner

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare för Regionala serviceprogram Investeringsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet hanteras av respektive länsstyrelse i den mån de har medel kvar.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

Här finns det regionala serviceprogrammet för Blekinge

Region Blekinge
Telefon: 0455-73 10 00

Information om stöd till kommersiell service på Region Blekinges webbplats

Dalarna

Här finns det regionala serviceprogrammet för Dalarna

Region Dalarna
Telefon: 023-77 70 62

Information om stöd till kommersiell service på Region Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Gotland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Gotland Länk till annan webbplats.

Gotlands kommun
Telefon: 0498-26 90 00

Skåne

Region Skåne
Telefon: 044-309 30 00

Södermanland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Södermanland Länk till annan webbplats.

Region Sörmland
Telefon: 0155-24 50 00

Värmland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Värmland Länk till annan webbplats.

Region Värmland
Telefon: 054-61 50 00

Örebro

Här finns det regionala serviceprogrammet för Örebro

Information om stöd till kommersiell service på Region Örebro webbplats Länk till annan webbplats.

Region Örebro län
Telefon: 019-602 63 00

Östergötland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Östergötland Länk till annan webbplats.

Information om stöd till kommersiell service på Region Östergötlands webbplats Länk till annan webbplats.

Region Östergötland
Telefon: 013-223 50 00

Regionala serviceprogram 2022-2030

Regionala serviceprogram för kommersiell service, som på frivillig basis kan tas fram av regionerna, syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service. De regionala serviceprogrammen är också grunden för hur man prioriterar olika stöd till kommersiell service.

Tillgänglighet till kommersiell service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i Sveriges landsbygder. Kommersiell service är därmed viktigt för den regionala utvecklingen.

Genomförandet av de regionala serviceprogrammen består av olika insatser i länen. Det kan handla om stödhantering, kommunal serviceplanering eller också olika typer av möten med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.