Metodstöd för regionala serviceprogram

Det här metodstödet är en del i Tillväxtverkets uppdrag att stötta och vägleda de regioner som tar fram och genomför regionala serviceprogram 2022–2030.

Regionala serviceprogram är ett sätt att stärka samordningen av olika aktörer och insatser och att prioritera stöden till kommersiell service. Det handlar om dagligvaror, drivmedel, post- apoteks- och betaltjänstombud i landsbygder. Service som är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva på en plats. Och som bidrar till en hållbar utveckling i hela landet.

En viktig del av metodstödet beskriver samverkan mellan aktörer med olika roller. En annan del handlar om analys av behov och förutsättningar för service nu, och i framtiden. Ett hjälpmedel är det geografiska analysverktyget Pipos Serviceanalys Länk till annan webbplats. som Tillväxtverket utvecklat.

Metodstödet kompletteras av löpande stöd och ett regionalt nätverk för erfarenhetsutbyte som Tillväxtverket samordnar för de regioner som väljer att arbeta med regionala serviceprogram.

Metodstöd för regionala serviceprogram 2022-2030

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0382
ISBN:
978-91-89255-42-5
Årtal:
2021