Smart specialisering -region för region

En översikt över svenska regioners smarta specialiseringsområden.

En man och en kvinna går ned för en trapp

Vill du få en överblick över vad europeiska regioner prioriterar, kan du söka i Smarta specialiseringsplattformens Eye@RIS3 databas.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

 • Tech
 • Smart industri
 • Missions

Dalarna

 • Smarta energisystem
 • Grön och cirkulär industri och tillverkning
 • Hållbara och kreativa upplevelser
 • Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende
 • Innovativ och hållbar bioekonomi

Horisontella områden:

 • Jämställdhet och inkludering
 • Digital transformation

Gotland

 • Besöksnäring
 • Mat- och livsmedel
 • Näringslivets energiomställning

Gävleborg

 • Materialteknologi och hållbar produktion
 • Smarta hållbara städer/samhällen
 • Hållbart inkluderande arbetsliv
 • Bioekonomi
 • Digitala tjänster/processer

Halland

 • Framtidens vård och hälsa
 • Food Tech
 • Hållbara material
 • Innovativ mobilitet
 • Intelligenta system
 • Innovativ affärsutveckling

Jämtland Härjedalen

 • Skog, jord, vatten
 • Hållbar energi
 • Upplevelser
 • Digitala lösningar

Jönköping

 • Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
 • E-handel och logistik
 • Skogsnäring och träförädling
 • Besöksnäring
 • Livsmedel och livsmedelsförädling
 • Tjänstedesign

Kalmar

 • Bioekonomi (skog, trä, livsmedelsel, bioenergi)
 • Natur- och kulturbaserad besöksnäring
 • Utvecklingsområde: E-hälsa

Kronoberg

 • Maskinindustri med relaterade tjänster
 • Skog-, trä- och möbelindustri, hus, glas och design
 • IT-mjukvara och avancerade företagstjänster

Norrbotten

 • Naturbaserad ekonomi

Utvecklingsområden;

 • Besöksnäring
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Rymden
 • Arktiska tester
 • Energiteknik
 • Smart Samhälle

Skåne

 • Tech
 • Life Science och hälsa
 • Livsmedel
 • Avancerade material och tillverkningsindustri
 • Smarta hållbara städer
 • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village

Stockholm

 • Life science, vård och hälsa
 • IKT, tech och digitalisering
 • Industriell omställning genom hållbar produktion
 • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling

Södermanland

 • Avancerad tillverkning för krävande miljöer
 • Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution
 • Verksamhetsnära digitala tjänster

Uppsala

 • Innovativa material
 • Life Science för framtidens hälsa och sjukvård
 • Hållbara energilösningar i integrerade energisystem
 • Cirkulär bioekonomi

Horisontella prioriteringar;

 • Tech
 • Användardriven innovation & systemtransformation
 • Företags- och innovationsstödsystemet

Värmland

 • Skoglig bioekonomi
 • Digital hälsoinnovation
 • Avancerad tillverkning och komplexa system
 • Attraktion genom hållbar platsutveckling
 • Hållbara systemlösningar med solel i centrum
 • Livsmedel i hållbara samspel
 • Dataspel och spelifiering

Västerbotten

S3 Västerbotten har fokus på missioner som arbetssätt

Västerbotten innovationsstrategi 2022–2030 har fokus på tre områden:

Naturresurser:

 • Skoglig bioekonomi
 • Gruv & mineral
 • Hållbara energisystem
 • Tillverkningsindustri

Kunskapsresurser:

 • Life Science
 • Digitalisering

Naturresurser, kultur- och kunskapsresurser:

 • Besöksnäring
 • Livsmedel
 • KKN

Västernorrland

 • Skoglig bioekonomi
 • Tillverkning metall- maskin, fordon
 • Förnybar energi, sol-, vind-, vatten- och bioenergi
 • Govtech
 • Produktions- och verksamhetssystem

Utvecklingsområden;

 • FoodTech
 • Autonom mobilitet
 • Kris och räddning
 • Smart Caring

Västmanland

 • Automation
 • Energi
 • Järnväg
 • Välfärd och hälsa

Västra Götaland

 • Hållbar industri
 • Hälsa och life science
 • Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi
 • Framtidens mobilitet
 • Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar

Örebro

 • Autonoma digitaliserade intelligenta system
 • Livsmedel i skärningen hållbarhet, hälsa, miljö & måltid

Östergötland

 • Effektiv logistik
 • Miljönytta som affär
 • Smarta, säkra och uppkopplade produkter/system
 • Simulering & visualisering
 • Avancerade material

Ta del av regionernas arbete

Kontakt

Ewa Andersson

08-681 94 51
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se