Livsmedelsstrategin region för region

Regioner och länsstyrelser stärker livsmedelsstrategi­arbetet i alla delar av Sverige.

Två kvinnor står vid grönsaker

Utifrån regionala förutsättningar och styrkor har Sveriges alla 21 regioner och län utarbetat egna strategier och handlingsplaner inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.  

Tillväxtverket har i uppdrag att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, för ett stärkt genomförande av livsmedelsstrategin. I början av 2021 tog Tillväxtverket över samordningsuppdraget även för det regionala livsmedelsstrategiarbetet. En förutsättning för att nå strategins mål är att vi bättre kopplar ihop det regionala och nationella arbetet och skapar nära dialog mellan nationella och regionala aktörer. Nedanför finns länkar till dessa strategier och varje region och länsstyrelses särskilda kontaktperson.  

Vill du samverka med andra?

LinkedIn-gruppen Matprat är ett forum för utbyte inom Livsmedelsstrategiarbetet på både nationell och regional nivå. I gruppen delar vi med oss av kunskap, nya idéer och hittar gemensamt lösningar på utmaningar.

Gruppen riktar sig till dig som arbetar med att genomföra insatser inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin inom regioner, länsstyrelser och myndigheter samt främjaraktörer regionalt och nationellt.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

Blekinges livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Blekinge
Sanna Lindberg
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Blekinge
Christer Nilsson
fornamn.efternamn@regionblekinge.se

Dalarna

Dalarnas livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Dalarna
Anders Carlborg
Ann W. Eriksson
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Dalarna
Mikael Källman
fornamn.efternamn@regiondalarna.se

LRF Dalarna
Karolin Rask
fornamn.efternamn@lrf.se

Gotland

Gotlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Gotland
Gunilla Lexell
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Gotland
Beata Afzelius
fornamn.efternamn@gotland.se

Gävleborg

Gävleborgs livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Gävleborg
Berit Löfgren
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Gävleborg
Lina Andersson
fornamn.efternamn@regiongavleborg.se

LRF Dalarna
Karolin Rask
fornamn.efternamn@lrf.se

Halland

Livsmedelsprogram Halland Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Halland
Ingrid Lervik
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Halland
Ann-Charlotte Ericsson
for-namn.efternamn@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Jämtlands Härjedalens livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen
Peter Andrén
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Jämtland Härjedalen
Anna Olofsson Frestadius
fornamn.efternamn.efternamn@torsta.se

Jönköping

Jönköpings livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Jönköping
Malin Krause
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Jönköping
Christina Odén
fornamn.efternamn@rjl.se

Kalmar

Kalmars livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Kalmar
Mathias H Larsson
fornamn.h.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Kalmar
Carolina Gunnarsson
fornamn.efternamn@regionkalmar.se

LRF Kalmar
Rose-Marie Winqvist
fornamn-fornamn.efternamn@lrf.se

Kronoberg

Kronobergs livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Kronoberg
Anna-Stina Karlsson
fornamn-fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Norrbotten

Norrbottens livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Norrbotten
Hulda Wirsén
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Resursbrevlåda
naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se

Region Norrbotten
Erika Falk
fornamn.efternamn@norrbotten.se

Skåne

Skånes livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skåne
Kerstin Rietz
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Skåne
Jenny Bergsten
fornamn.efternamn@skane.se

Stockholm

Stockholms livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm
Karin Eksvärd
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Stockholm
Tove Ellingsen
fornamn.efternamn@sll.se

Södermanland

Södermanlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Södermanland
Emma Wogel
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Södermanland
Josefin Uhnbom
fornamn.e.efternamn@regionsormland.se

Uppsala

Uppsalas livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Uppsala
Sara Eskhult
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Uppsala
Toni Jonsson
fornamn.efternamn@regionuppsala.se

Värmland

Värmlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Värmland
Ylva Gustafsson
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Värmland
Maria Frisk
fornamn.efternamn@regionvarmland.se

NIFA, Branchföreningar för Värmländska matföretag
Claes Jonasson
fornamn.efternamn@nifa.se

Västerbotten

Västerbottens livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västerbotten
Kajsa Berggren
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Västerbotten
Lena Friborg
fornamn.efternamn@regionvasterbotten.se

LRF Västerbotten
Jessica Ulander
fornamn.efternamn@lrf.se

Västernorrland

Västernorrlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västernorrland
Mirjam Åkerström
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Västmanland

Västmanlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västmanland
Josefin U Eriksson
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Västmanland
Maria Linder
fornamn.efternamn@regionvastmanland.se

Länsstyrelsen Västmanlands län
Maria Ek
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Västra Götaland

Västra Götalands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Lena Björkqvist
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Götaland
Berit Mattsson
fornamn.efternamn@vgregion.se

Örebro

Örebros livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Örebro
Helena Åkerhielm
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Örebro
Kristina Eklöf
kristina.eklof2@regionorebrolan.se

Agro Örebro
Malin Myhrberg
fornamn.efternamn
@agroorebro.se

Östergötland

Region Östergötlands livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Östergötland
Linnea Sommar
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Region Västerbotten
Anna E. Jacobson
fornamn.e.efternamn@regionostergotland.se

Vreta Kluster Östergötland
Helene Oscarsson
Maria Kallming
fornamn.efternamn@vretakluster.se

Livsmedelsproduktion en god grund för samarbete

Resurscentret Lokalproducerat i Väst ger livsmedelsproducenter råd, stöd och kontakter i Västra Götaland. Initiativet startade för snart 15 år sedan av länsstyrelsen och regionen tillsammans och är ett av flera exempel på ett fungerande samarbete mellan de två organisationerna för att utveckla länet. I filmen medverkar Lena Björkqvist vid Länsstyrelsen Västra Götaland och Berit Mattsson som är regionutvecklare.