Välkommen att diskutera er projektidé i Västerbotten

Har ni en projektidé som ni vill söka finansiering för? I så fall kan ni boka in en tid för att träffa Tillväxtverket och Regionalt utvecklingsansvariga aktörer inom programområdet Övre Norrland i Västerbotten.

Om träffen

Utlysningarna är öppna från 12 augusti till 13 september.

De områden som kommer att vara sökbara är:

  • 1.1 forskning och innovation
  • 1.2 digitalisering
  • 1.3 insatser för att stärka små och medelstora företag
  • 1.4 utveckla färdigheter för smart specialisering
  • 1.5 bredband
  • 2.2 främja förnybar energi
  • 2.3 utveckla smarta energisystem
  • 2.4 anpassa till klimatförändringarna
  • 2.6 cirkulär ekonomi
  • samt 3.1 och 3.2 insatser för infrastruktur.

För inriktning och avgränsning inom de olika målen, se utlysningstexter.

Den medfinansiering som inte söks från Tillväxtverket via denna utlysning behöver utgöras av egen finansiering från sökande och projektparter, nationella medel, regionala tillväxtmedel (anslag 1:1) eller medel från andra externa aktörer.

För medfinansiering från Region Västerbotten är sista ansökningsdag 2024-09-13.

Möte tidig projektidé

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder er som sökande ett tillfälle att träffa båda parter för gemensam diskussion om er projektidé. Dessa tillfällen inträffar 4–5 juni i Umeå i Region Västerbottens lokaler på Köksvägen 11. Det går även att delta digitalt.

Mötets upplägg

Vi avsätter 45 minuter per möte. Börja med att presentera ert projekt kort, max 10–15 minuter. Därefter går vi igenom upplägg, innehåll, samt nästa steg i processen.

Observera att ni innan mötet ska inkomma med en tidig projektidéansökan samt en kort beskrivning av projektidén via e-post. Beskrivningen ska även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter ni planerar att genomföra i projektet.

I samarbete med Region Västerbotten.