Regionerna utvecklar Sverige

Den här populärversionen ger en bild över det regionala utvecklingsarbetet under 2023. Regionerna genomför ett omfattande arbete för att bidra till hållbar utveckling – i hela landet.

Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra i omställningen till ett hållbart samhälle – i alla delar av landet. I respektive län ansvarar regionen för att samordna, utveckla och genomföra arbetet för en hållbar regional utveckling.

Enligt lag ska regionerna varje år redovisa resultaten av arbetet i en rapport till regeringen. Den här populärversionen är Tillväxtverkets sammanfattning av regionernas rapporter för 2023. Den ger en bild över det arbete som genomförts runt om i Sveriges regioner.

Sammanfattning

Först redogör vi för Tillväxtverkets slutsatser. Därefter presenterar vi regionernas arbete utifrån de strategiska områdena i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030:

1. likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet

2. kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet

3. innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet

4. tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem.

Intressant för dig som ...

Arbetar med samhällsutveckling generellt eller regional utveckling specifikt – och vill få en inblick i regionernas arbete under 2023.

Relaterad läsning

Du som vill fördjupa dig i regionernas arbete för en hållbar utveckling kan göra det i huvudrapporten:

Regionerna utvecklar Sverige

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0487
ISBN:
978-91-89730-76-2
Årtal:
2024