Analys av policy och regelverk som hindrar hållbart turistresande

Det finns flera lagar som hindrar hållbart turistresande och som hämmar utveckling av hållbara transportalternativ. Det framgår av rapporten Analys av policy och regelverk som hindrar hållbart turistresande.

Rapporten identifierar bland annat behovet av att se över och uppdatera regelverk som utgör hinder för att främja hållbara resealternativ för besökare i hela landet. Studien tar också upp flera goda exempel på lösningar som kan användas och skapa värde beroende på destinationens eller besöksmålets förutsättningar och behov.

Sammanfattning

Ramboll fick i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av policy och regelverk
som hindrar hållbart resande i Sverige. Studien har tre huvudsakliga syften:

  • Undersöka vilka lagar som skapar hinder, vilka hinder som skapas och för vem,
  • Undersöka vilka möjligheter som finns att påverka lagarnas utformning, och
  • Undersöka och paketera goda exempel på lokala lösningar på utmaningarna.

Studien fokuserar huvudsakligen på paketreselagen, resegarantilagen, taxitrafiklagen och kollektivtrafiklagen.

Om rapporten

Rapporten är beställd av Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring och plattformen Smartare tillsammans, ett samarbete mellan Tillväxtverket, Visit Sweden och regionala och kommunala turism- och besöksnäringsfunktioner samt Storstadsnätverket.

Relaterad läsning

Analys av policy och regelverk som hindrar hållbart turistresande

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0481
ISBN:
978-91-89730-70-0
Årtal:
2024