Vägar till hållbar utveckling - inspiration från regionala projekt runt om i Sverige

Genom en lättillgänglig bildantalogi presenteras här resultat från regionernas arbete med att integrera hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet, stärka kunskapen om hållbarhet och nå långsiktiga effekter.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. Syftet med uppdraget är att integrera hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet, stärka kunskapen om hållbarhet hos regionerna och nå långsiktiga effekter.

I denna bildantologi har vi samlat de resultat som varje region valt att lyfta fram från projektet. Vi hoppas att det ger en bild över det arbete som genomförts runt om i våra regioner. Vi hoppas också att det ska inspirera till lärande och framtida arbete med hållbarhetsintegrering.

Intressant för dig som ...

Arbetar med hållbarhetsfrågor, regional utveckling och/eller territoriella perspektiv.

Relaterad läsning

Kontakt

Ulrika Åberg
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Vägar till hållbar utveckling - Inspiration från regionala projekt runt om i Sverige

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0448
ISBN:
978-91-89730-36-6
Årtal:
2023