Små företag och digitala ekosystem - Möjligheter, utmaningar, relationer och roller

Rapporten lyfter hur företag påverkas och agerar inom digitala ekosystem. Ekosystemen består av plattformar som skapar nya möjligheter för företag att samverka, samspela och utveckla nya produkter och tjänster.

Studien undersöker olika faktorer som påverkar en framgångsrik tillväxtresa och presenterar exempel från både besöksnäringen och andra branscher.

Investering i digitalisering är viktigt

Att vara en del av det digitala ekosystem blir alltmer avgörande för både stora och små företag för att överleva och växa. Det blev tydligt under covid-19-pandemin att företag som redan var långt framme i digitaliseringen kunde prestera bättre än andra.

Men det finns utmaningar. En av dem är att ha möjlighet att investera, och en annan är bristen på kompetens. Digital kompetens och beställarkompetens är viktigt i alla steg av ett mindre företags tillväxtresa, och den kan finnas både internt och externt.

Dessutom blir informationssäkerhet, digital säkerhet och affärsjuridik allt viktigare ju längre företaget har kommit på sin tillväxtresa.

Rapporten visar hur viktigt det är för små företag att agera strategiskt, att fokusera på en sak i taget, vara uthålliga och undvika snabba lösningar som kan verka kostnadseffektiva på kort sikt.

Sammanfattning

Några av slutsatserna som presenteras i rapporten:

  • Många företag underskattar vilka resurser som krävs
  • Viktigt att göra en sak i taget, vara uthållig och undvika genvägar
  • Mängden data ökar ju mer komplex affärsmodell företaget har
  • Strategi och värdekedja måste vara utformade för tillväxt
  • Digital kompetens och beställarkompetens är viktigt i alla steg
  • Kompetens i att förstå affären, teknisk utveckling och omvärldsförändringar
  • Företagsledning, styrelse och ägare måste ha vilja och förutsättningar att klara tillväxtresan
  • Tillgång till kapital viktig möjliggörare
  • Viktigare med informationssäkerhet och affärsjuridik ju längre företaget kommit
  • Den digitala säkerheten brister ofta hos mindre företag.

Om

Rapporten är framtagen av Sweco och Syntesia på uppdrag av Tillväxtverket och bygger på 21 fallstudier.

Rapporten har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget för omställning och utveckling av en hållbar besöksnäring, där en av insatserna handlar om att stärka företag inom besöksnäringen i att hantera digitaliseringen för ökad affärsnytta.

 

Uppdrag hållbar besöksnäring

 

Kontakt

Karin Östberg, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Små företag och digitala ekosystem - Möjligheter, utmaningar, relationer och roller

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0449
ISBN:
978-91-89730-37-3
Årtal:
2023