När EU garanterar skulden

Tillväxtverket fick 2021 i uppdrag av regeringen att bygga upp en nationell stödfunktion för finansiering av företag. Under 2022 undersökte vi bland annat hur kreditgarantier fungerar i praktiken.

Vi har kommit fram till att det finns 17 faktorer relaterade till garantiprogram som kan minska effektiviteten, mottagandet och värdeskapandet av garantier.

Kreditgarantier är en intressant typ av insatser eftersom de lovar stora volymer finansiering till företagen mot en relativt liten insats av offentliga medel. Den potentialen finns fortfarande kvar men det är viktigt att ta hänsyn till de faktorer som Tillväxtverket identifierat för att potentialen ska kunna förverkligas i praktiken.

Vi har även kommit fram till att kreditgarantier inte passar alla målgrupper av företag. Detta är särskilt fallet för målgrupper vars brist på tillgång till kreditgivning inte styrs av förhållanden som kreditgarantier kan bidra till att påverka.

Relaterad läsning


​​När EU garanterar skulden​ - Om hur kreditgarantiers utformning påverkar deras funktion och potential

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0440
ISBN:
978-91-89730-29-8
Årtal:
2023