Från forskning till konkurrenskraft

Deeptech företag har en viktig roll för dagens och framtidens konkurrenskraft. Men hur kan forskning och utveckling leda till att fler forskningsintensiva företag kan bildas och växa?

Forskningsintensiva startups, de vill säga deeptech företag är ofta är de som ligger bakom de mest banbrytande idéerna samtidigt som bolagen tar stora risker och ofta har problem med att få in kapital. Tillsammans med Vinnova har vi haft i uppdrag att stärka förutsättningarna för forskningsintensiva startup-företag att växa.

Rapporten är framtagen som en del av regeringsuppdraget att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag i Sverige.

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att skapa förståelse för de utmaningar som politiker, myndigheter och marknadsaktörer har att enskilt och i samverkan mötas kring för att främja forskningsintensiva startup-företag.

På kort sikt kan vi dra samhällsnytta av forskningsintensiva företag genom att skala upp dem och de teknologier som finns. För att nå långsiktiga politiska mål om konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och grön omställning krävs dock starkare utveckling av nya teknologier, inte minst kommersialisering av forskning och innovation.

En viktig slutsats är att det behövs mer riskkapital som kan komplettera marknadens erbjudanden om finansiering.

Relaterad läsning

Från forskning tillkonkurrenskraft - Om risk och kapital i forskande företag

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0437
ISBN:
978-91-89730-25-0
Årtal:
2023