Koncerners utveckling i Sverige 2005-2020

Antalet anställda har under perioden 2005–2020 ökat snabbare i bolag som ingår i en koncern jämfört med företag som inte ingår i koncerner. Störst är ökningen i svenskägda koncerner

En koncern är ett moderbolag med ett eller flera dotterbolag. I det privata näringslivet är 74 procent anställda i koncerner. Resterande 26 procent är anställda i företag som inte ingår i koncerner. Under perioden 2005–2020 har antalet anställda ökat snabbare i koncernbolag jämfört med företag som inte ingår i koncerner.

Stark utveckling för koncerner

Små och medelstora koncerner uppvisar störst tillväxt under perioden 2005–2020. Förädlingsvärdet har växt med 125 procent jämfört med 78 procent i alla storleksklasser. Även sett till antalet anställda har små och medelstora koncerner växt mer än genomsnittet i alla koncerner.

Medelstora koncerner är vanliga

Det finns sedan länge en uppfattning om att det endast finns ett fåtal medelstora koncerner i Sverige - att svenska företag antingen är små eller väldigt stora. Resultaten från denna rapport visar att så inte är fallet. Medelstora koncerner, det som i Tyskland kallas ”mittelstand” utgör en stor del av det svenska näringslivet med 33 procent av alla anställda.

Utländskt ägande ökar i vissa branscher

Ägandet av utländska koncerner ökar snabbare i vissa branscher som detaljhandel, partihandel, företagstjänster och IT/telekom. Men i andra branscher minskar det utländska ägandet, t ex inom media, besöksnäring, bygg och flera branscher inom basindustrin.

Mer kunskap kan gynna andra företag

Rapporten är ett kunskapsunderlag och ökar förståelsen för hur svenskt näringsliv ser ut idag. Statistiken i rapporten visar inte varför koncernföretag växer och anställer fler personer. Det finns en stor tillväxtpotential om företag som inte ingår i koncerner kan höjas till att ligga på samma nivå som koncernbolag. För att åtgärda detta behövs fördjupad kunskap om vad som påverkar den gynnsammare utvecklingen i koncerner. En sådan kunskap kan gynna andra företag som inte ingår i koncerner när olika stödformer utvecklas.

Visste du att...

  • 74 procent i det privata näringslivet arbetar i koncernföretag
  • Svenskägda koncerner har mer än dubbelt så många anställda som utlandsägda
  • Verkstadsbranschen består nästan bara av koncernföretag
  • Flest företag ägs från Norge
  • Svenska företag har 11 000 fler anställda i Norge, jämfört med norska företag i Sverige
  • 53 procent av koncernanställda arbetar i medelstora koncernföretag
  • Företag som inte ingår i koncerner klarade finanskrisen bättre än koncerner
  • I detaljhandel ökade anställda mest i utlandsägda koncerner

Koncerners utveckling i Sverige 2005-2020

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0434
ISBN:
978-91-89730-22-9
Årtal:
2023