Utveckling i företag med stöd av EU:s regionalfond - innan och under pandemin

Hur klarar sig företag vid plötsliga, större, oförutsedda händelser som en pandemi? Det är ett outforskat område. Den här studien analyserar hur 19 000 företag som tagit emot stöd av EU:s regionalfond klarade av covid 19-pandemins första år.

Företag som beviljats stöd via Regionalfonden (Europeiska regionala utvecklingsfonden) 2015-2018 visar en avsevärt starkare utveckling i antal anställda än företag i allmänhet enligt studier som Tillväxtverket gjort.

Men hur såg det ur under pandemin?

Den här analysen ger en bild av hur de företag som beviljats stöd från Regionalfonden 2015-2018 har utvecklats under pandemiåret 2020.

Utveckling i företag med stöd av EU:s regionalfond - innan och under pandemin

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0396
ISBN:
978-91-89255-65-4
Årtal:
2022