Utvärdering av Regionala digitaliserings­koordinatorer

I juli 2018 fick Tillväxtverket uppdraget att administrera ett sekretariat för regionala digitaliseringskoordinatorer. Parallellt fick regionerna uppdragen att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator. Ramboll har fått i uppdrag av Tillväxtverket att följa upp och utvärdera koordinatorernas arbete under 2021.

Några av insikterna från utvärderingen:

  • Tillväxtverket har fokuserat på att utveckla portföljstyrningen av insatser och att engagera relevanta externa aktörer i nätverket.
  • Nästan samtliga koordinatorer bedömer att de gjort en positiv förflyttning sen den senaste programperioden.
  • Koordinatorerna har genomfört många olika typer av aktiviteter.
  • Koordinatorerna arbetar i störst utsträckning med insatser som rör digital innovation och digital ledning.
  • Arbetet med digital säkerhet behöver stärkas och utvecklas.

Digitaliseringskoordinatorerna ser ett stort värde i den nationella stödfunktionen som Tillväxtverket har men det finns även utvecklingspotential för det fortsatta arbetet. Det handlar framför allt om att förenkla kommunikationsvägarna, att öka fokus på kollegialt utbyte, och erfarenhetsdelning.

De regionala digitaliseringskoordinatorerna

Digitaliseringskoordinatorerna ska arbeta för att digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas bättre i regionerna. Deras arbete ska bidra till strategisk samverkan mellan relevanta aktörer i regionen och därmed bidra till regional utveckling.

Tillväxtverket har ett sekretariat för att stödja koordinatorerna och följa upp digitaliseringsarbetet i regionerna. Sekretariatet driver ett kompetensnätverk för att främja samverkan mellan regionerna.

Läs mer om Tillväxtverkets uppdrag. [LÄNKMÅL SAKNAS]

Utvärdering av Regionala digitaliseringskoordinatorer

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0415
ISBN:
978-91-89730-02-1
Årtal:
2022