Näringslivet under Covid-19

Utvecklingen av företag med stöd för korttidsarbete 2020 och åren dessförinnan.

I jämförelse med det totala näringslivet hade många av stödföretagen en starkare tillväxt både vad gäller antal anställda och omsättning åren före 2020. Trots det verkar stödföretagen ha drabbats mer än andra företag under första pandemiåret. Det skulle kunna tyda på att vissa företag och branscher varit särskilt utsatta under pandemin och att stödet därmed haft viss träffsäkerhet.

I den här rapporten presenterar Tillväxtverket hur företag med stöd för korttidsarbete 2020 har utvecklats under pandemins första år och åren dessförinnan.

Näringslivet under Covid-19, pandemins första år

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0418
ISBN:
978-91-89730-06-9
Årtal:
2022