Mäta regional utveckling

Förslag på indikatorer i budgetprocessen för utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att tillhandahålla indikatorer till budgetpropositionen, utgiftsområde 19 regional utvecklingen. I uppdraget ingår även att vid behov se över indikatorerna.

Politikområdets mål och inriktning har förändrats. Det finns ett nytt övergripande mål, en ny strategi och ett enhetligt genomförandeansvar i samtliga regioner. Med anledning av detta har Tillväxtverket under hösten 2021 blivit ombedd av regeringen att inleda en översyn av befintliga indikatorer i budgetpropositionen.

I denna rapport lämnar Tillväxtverket förslag på nya 12 indikatorer för att följa upp regional utveckling, en per prioritering i den regionala strategin, samt två ytterligare indikatorer som avspeglar den regionala ekonomiska utvecklingen på kort sikt.

Mäta regional utveckling

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Rapport 0416
Årtal:
2022