Klimatsmart transpor­tkedja

Är du intresserad av att veta mer om hur digitalisering kan minska utsläpp från transporter? Den här rapporten beskriver en rad aktiviteter om hur det kan gå till både i enskilda företag och i samverkan mellan företag.

Digitalisering kan ske både individuellt och i samverkan med andra företag. Rapporten beskriver att effektiviseringar och reduktioner i utsläpp kan göras i en värdekedja genom

  • en holistisk syn på verksamheten
  • organiserade och digitaliserade data
  • en förmåga att dela och använda externa data

En rapport för både företag och myndigheter

Rapporten riktar sig till två grupper. Den första är företag som önskar öka digitaliseringen i sin verksamhet och/eller vill reducera sitt klimatavtryck. Rapportens målgrupp är också myndigheter med ansvar att förenkla företagens omställning till fossilfria transporter, då företagens hinder och potentiella lösningar diskuteras.

Klimatsmart transportkedja - Så kan digitalisering minska utsläpp i transporter

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0409
ISBN:
ISBN 978-91-89255-92-0
Årtal:
2022