Gröna industri­satsningar i norra Sverige

Den här rapporten visar bland annat att det kan uppstå cirka 40 000 nya arbetstillfällen i de två norra länen till följd av nya industrier och de spridningseffekter som uppstår. Hur den verkliga effekten blir har att göra med hur omgivande näringsliv skapar och tar tillvara förutsättningarna.

Tillväxtverket har beställt en analys av Ramboll Management Consulting (RMC). Rapporten handlar om kopplingar mellan industrisatsningarna och små och medelstora företag och metoder för att främja det samspelet. Den ska också belysa hur den regionalt utvecklingsansvariga aktören tillsammans med kommunerna kan skapa förutsättningar för små och medelstora företag att ta del av möjligheterna.

Den primära målgruppen är de två norra regionerna Västerbotten och Norrbotten. Även Tillväxtverket och andra aktörer i främjandesystemet ska kunna dra nytta av slutsatserna.

Läs mer i rapporten

Gröna industrisatsningar i norra Sverige

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Rapport 0416
ISBN:
ISBN 978-91-89730-05-2
Årtal:
2022