Avslutade projekt i Östra Mellansverige för program­ perioden 2014-2020

Hur kan robotik bli den ledande tvärsektoriella tekniken på en global marknad? Hur ska antalet elbilar på vägarna bli fler? Och hur ökar vi kommersialiseringen av innovationer inom vården? Det är frågor som några EU-projekt i Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län har jobbat med de senaste åren. Den här rapporten ger svar på hur det gick för alla avslutade projekt.

Ett hinder för att fler elbilar ska komma ut på våra vägar är avsaknaden av rikstäckande infrastruktur för laddstationer. Samtidigt finns det hinder för att privata aktörer ska ha ett intresse av att bygga snabbladdningsstationer. Med detta som bakgrund skapades EU-projektet "Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige" med målsättningen att påskynda utbyggnaden av bygget.

Det går att läsa i sammanställningen av avslutade projekt i Östra Mellansverige 2014-2020. Men det slutar inte där. På samma sida går det att läsa om hur mycket pengar projektet fått, vilka mål de satte upp och hur de gick tillväga när de arbetade mot målen. Där finns också resultaten av projektet.

Projektet resulterade nämligen i att antalet snabbladdningsstationer ökade i regionen med 43 procent och destinationsladdarna med 116 procent under den tvååriga projektperioden. Projektet bidrog också till minskade koldioxidutsläpp med 312 440 kilo CO2 per år till följd av uppförda laddningsstationer.

Det här är bara ett av många exempel som beskrivs i rapporten. Varje avslutat projekt finns beskrivet på en överskådlig sida med bakgrundsproblematik, målsättningar, arbetssätt och resultat. Sammanlagt handlar det om 427 630 771 kronor för hela programperioden och pengarna betalades ut med syftet att:

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
  • Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
  • Stödja övergången till en koldioxdidsnål ekonomi i alla sektorer.

Rapporten handlar bara om de projekt som har avslutats. EU:s programperiod 2014-2020 pågår i praktiken till 2023 och därför finns det fortfarande många projekt pågår. De pågående projekten kommer att redovisas senare.

Kontakt

Avslutade projekt i Östra Mellansverige - för programperioden 2014-2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0391
ISBN:
978-91-89255-57-9
Årtal:
2021