Vad säger 6,7 miljoner jobbannonser om framtidens arbetsmarknad?

Regeringen har gett Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och lång sikt. I uppdraget uttrycks särskilt att myndigheterna ska säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgång på digital spetskompetens.

Som en del i detta regeringsuppdrag presenteras i denna rapport en analys av jobbannonser publicerade i Arbetsförmedlingens annonstjänst Platsbanken 2006–2020. Rapporten syftar till att visa hur textanalys av jobbannonser kan användas för att studera efterfrågan på kompetenser på arbetsmarknaden. Metoden utgår från sökningar i annonsernas brödtext efter termer relaterade till digital kompetens, såsom namn på mjukvara och programspråk.

Resultaten tyder på en långsiktigt ökad efterfrågan på digital kompetens bland många olika typer av yrkesgrupper. De mest efterfrågade programspråken de senaste åren är Java, JavaScript och SQL, vilka även ökat i efterfrågan på medellång sikt. Dessa nämns främst i annonser för yrkesgruppen ”mjukvaru- och systemutvecklare” medan mer allmänna söktermer, såsom ”datorvana” förekommer i annonser för en lång rad yrken, med ett stort antal träffar inom sjukvård, omsorg samt tull- och kustbevakning.

Vad säger 6,7 miljoner jobbannonser om framtidens arbetsmarknad?

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0381
ISBN:
978-91-89255-40-1
Årtal:
2021