Sociala företag i Sverige - kartläggning och dialog om definition

Här kan du läsa om hur socialt företagande ser ut i Sverige och vilka kriterier som används i fem andra länder, samt ett utförligt resonemang om för- och nackdelar med en eller flera tydligare definition/er av socialt företagande.

Rapporten utmynnar i ett förslag på en tre-stegsraket för att tydliggöra socialt företagande i Sverige, för att på så sätt mer effektivt kunna stärka dem som nycklar för en hållbar tillväxt och utveckling. Underlaget till rapporten togs fram i en dialog med en bredd av aktörer och genomfördes av Policy in Practice, på uppdrag av och i samarbete med Tillväxtverket.

Sociala företag i Sverige - kartläggning och dialog om definition

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0353
ISBN:
ISBN 978-91-88961-89-1
Årtal:
2021