Säker digitalisering i små och medelstora företag

Tillväxtverket fick 2018 regeringsuppdraget ”Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser”. Denna studie är framtagen inom ramen för detta uppdrag och den tredje och sista i en serie om Informations- och cybersäkerhet.

Uppdragets huvudsyfte är att kartlägga och analysera olika typer av initiativ och program som stöttar små och medelstora företag i arbetet att hantera informations- och cybersäkerhet. Studien gör också en genomgång av företagens efterfrågan av tjänster och rådgivning för digital säkerhet samt en sammanställning av relevanta rapporter inom området. Slutligen presenterar den några rekommendationer för framtida insatser.

Säker digitalisering i små och medelstora företag - Kartläggning av behov och initiativ på marknaden

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0387
ISBN:
978-91-89255-51-7
Årtal:
2021