Myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtverket har sammanställt och analyserat 21 myndigheters redovisningar av sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet, under perioden 2015–2020. Rapporten innehåller Tillväxtverkets analys, slutsatser och rekommendationer utifrån myndigheternas redovisningar.

Tillväxtverket ser att utvecklingen tycks gå i en något långsam men positiv riktning. Fler myndigheter beskriver samverkan med regioner. Det sker främst inom områden där myndigheter (och regionerna själva) ser att regionerna har en tydlig roll. Samverkan har ökat inom områden där regionerna under perioden etablerat ett arbete genom erbjudanden från regeringen, till exempel inom bredband och kompetensförsörjning. Fler myndigheter tycks också i högre grad än tidigare reflektera över sina verksamheter utifrån territoriella perspektiv, även om få tycks göra det mer kontinuerligt.

Faktum kvarstår dock att även om utvecklingen går i en försiktig men positiv riktning, så krävs att myndigheter utvecklar sin medverkan och hänsyn till regionala och lokala förutsättningar, för att vi ska kunna nå mål om hållbar utveckling i alla delar av landet.

Här finns hela rapporten till regeringen[LÄNKMÅL SAKNAS]

Myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0386
ISBN:
ISBN 978-91-89255-50-0
Årtal:
2021