Hållbarhet i Regionalfonden - Huvudrapport

Förväntningar och krav på hållbarhet i Regionalfondens satsningar är högre i programperioden 2021-2027 än tidigare år. Den här rapporten är ett av flera inspel till Tillväxtverkets utvecklingsarbete för att integrera hållbarhet i den nya programperioden.

Hållbarhet i Regionalfonden presenterar förslag på hur hållbarhet kan integreras i regionalfondsprogrammen. Den beskriver också lärdomar och slutsatser från det metod- och processtöd som regionerna kunde ta del av under september – december 2020.

Rapporten är tänkt som ett kunskapsunderlag för alla som varit involverade i att utforma regionalfondsprogrammen. Den utgör också en möjlighet för regioner att ta del av varandras utveckling på området.

Hållbarhet i Regionalfonden är framtagen av Ramboll Management Consulting (Ramboll) på uppdrag av Tillväxtverket. Den är en del av arbetet med regerings­uppdraget Hållbar regional utveckling.

Hållbarhet i Regionalfonden - Huvudrapport

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0375
ISBN:
978-91-89255-28-9
Årtal:
2021