Enklare vägar till kompetens­försörjning

Syftet med rapporten är att på ett framåtblickande sätt identifiera långsiktiga och skalbara former för effektiv kompetensförsörjning. Rapporten baseras på kunskap om projekt och annan erfarenhet från arbetsmarknadsinsatser. Projekten som har studerats är finansierade av Tillväxtverket.

Fokus har i studien legat på metoder, ägarskap, regelhinder samt hur studerade tjänster adderar till befintliga strukturer samt främjar kompetensförsörjning och ökad sysselsättning. Projektstudien har kompletterats med samtal med experter från Arbetsförmedlingen, DUA-delegationen, Tillväxtverket, Folkbildningsrådet, IF Metall, Teknikföretagen, Forte och SKR.

Den här rapporten är skriven av Sweco på uppdrag av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarnas.

Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för långsiktighet och mångfald

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0358
ISBN:
978-91-88961-94-5
Årtal:
2021