Decenniet för handling är nu

Decenniet för handling är nu är en populärversion av rapporten Förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas. Där konstaterar Tillväxtverket att det behövs en annan styrning, andra arbetssätt och en annan uppföljning än idag. En hållbar utveckling behöver utgöra riktningen.

Tillväxtverket menar att den regionala utvecklingspolitiken (tidigare benämnd regional tillväxtpolitik) har stora möjligheter att bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Men för att stärka hållbarhetsarbetet i den regionala utvecklingspolitiken behöver vi vända på perspektivet. Samhällsutmaningarna, som politiken ska bidra till att lösa, behöver vara i fokus. Det kräver en annan styrning, andra arbetssätt och en annan uppföljning än idag. Annars blir det svårt att bidra till omställningen till en hållbar utveckling.

I populärversionen beskriver vi Tillväxtverkets slutsatser och rekommendationer till regeringen. Rekommendationerna är förslag om hur hållbarhetsarbetet inom den regionala utvecklingspolitiken kan stärkas. Vi berättar även om nya arbetssätt som kan inspirera till att tänka i nya banor.

Decenniet för handling är nu

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0351
ISBN:
978-91-88961-85-3
Årtal:
2021