Mångfald i näringslivet

Resultaten i den här undersökningen visar att mångfalden i näringslivet ökar och att företag som drivs av kvinnor och företagare med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt. Rapporten kan användas som ett kunskapsunderlag för dig som arbetar med stöd och rådgivning till företag eller med näringslivs- och tillväxtfrågor lokalt, regionalt och nationellt.

I den här rapporten har vi studerat mångfalden i näringslivet med hjälp av olika undersökningar som Tillväxtverket tar fram. Mångfalden ökar, det är fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund som är företagare än någonsin förr. Undersökningen visar också att antalet anställda vuxit mest i företag där kvinnor är företagsledare eller där företagsledaren har utländsk bakgrund. Samtidigt kan vi se att kvinnor generellt sett, ser större hinder för att bli företagare än män. Personer med utländsk bakgrund lyfter svårigheten att få finansiering som ett hinder för att starta företag i betydligt större utsträckning än personer med svensk bakgrund. Vad säger resultaten dig? Behöver vi tänka i nya banor när vi ger stöd och finansering till företag och företagande?

Mångfald i näringslivet

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0310
ISBN:
ISBN 978-91-88961-37-2
Årtal:
2020