Innovationsynk - Konferens och projektledarträffar 2019

Insatsområdet, eller det tematiska målet, omfattar omkring 4,5 mdkr inklusive medfinansiering och Innovationsynk verkar för ett ökat lärande och utbyte mellan insatser genom att arrangera sammankomster och projektledarträffar.

Här kan du läsa utvärderingen för 2018.

Innovationsynk - Konferens och projektledarträffar 2019

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0317
ISBN:
978-91-88961-46-4
Årtal:
2020