Regionalt tillväxt­arbete efter 2020

Sveriges regioner vill ha en framtida regional tillväxtpolitik som bygger på deras unika förutsättningar och behov. Regionerna pekar också på vikten av hållbarhet och att rusta sig bättre för att klara av snabba förändringar och kriser.

Det är några av slutsatserna i regeringsuppdraget och rapporten Regionalt tillväxtarbete efter 2020 - regionernas framtida prioriteringar. Rapporten bygger på behov som alla Sveriges regioner har redovisat till Tillväxtverket.

Regionalt tillväxtarbete efter 2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0298
ISBN:
978-91-88961-25-9
Årtal:
2019