Mot en mer hållbar besöksnäring

Uppföljning och analys av en särskild hållbarhetsinsats i projektet Hållbar Destinationsutveckling (HDU).

Under 2012–2016 drev Tillväxtverket projektet Hållbar Destinationsutveckling (HDU). Projektet genomförde insatser i syfte att skapa hållbara destinationer och stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag. Kiruna, Åre,
Stockholms skärgård, Bohuslän och Vimmerby valdes ut att ingå i projektet då de bedömdes ha stor potential att växa. En hållbarhetsinsats genomfördes som har följts upp och analyserats. Rapporten lyfter fram vilken betydelse denna insats haft för företagens hållbarhet och affärsutveckling.

Mot en mer hållbar besöksnäring

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0278
ISBN:
978-91-88961-03-7
Årtal:
2019